Mayıs 2018

Oyun; çocuğun hiçbir etki ve baskı altında kalmadan, kendi isteği ile giriştiği tüm etkinliklerdir. Oyun ve oyuncak çocuğun hayatının önemli bir kısmını oluşturur. Aynı zamanda çocuğun; duygusal, fiziksel, sosyal ve bilişsel gelişimini destekleyerek onu hayata hazırlar. Oyuncak çocuğun hayal dünyası