Image Alt

Mimente Akıl Oyunları ve Danışmanlık

OYUN, OYUNCAK VE ÇOCUK

Oyun; çocuğun hiçbir etki ve baskı altında kalmadan, kendi isteği ile giriştiği tüm etkinliklerdir. Oyun ve oyuncak çocuğun hayatının önemli bir kısmını oluşturur. Aynı zamanda çocuğun; duygusal, fiziksel, sosyal ve bilişsel gelişimini destekleyerek onu hayata hazırlar. Oyuncak çocuğun hayal dünyası ile gerçek dünya arasında köprü kurmasını sağlayan bir araçtır. Bu sebeple oyun ve oyuncak seçimleri çok önemlidir. Genellikle sadece çocuğu oyalayan, onu mutlu eden oyuncak seçimleri yapmak, çocuğunuzun gelişimini destekleyecek oyuncakları gözden kaçırmanıza neden olabilir. Oyuncak seçiminde kendi istek ve beğenileriniz yerine çocuğun gelişimini destekleyecek seçimler yapmalısınız.

Doğumdan itibaren yürüyene kadar geçen süreçte çocuk, daha çok seslere ve renklere karşı ilgilidir. Bu dönemde çocuğun duyu organlarını harekete geçirecek oyuncaklar seçilmelidir. Örneğin; renkli küpler, iç içe geçen halkalar, yumuşak oyuncaklar ve sert toplar çocuğun işitme ve dokunma duyularının gelişimi için önemlidir.

İki yaş ve sonrasındaki dönem çocuğun parça-bütün, birleştirme ve ayırma oyunlarından keyif aldığı bir dönemdir. Sembolik oyunlar da yavaş yavaş çocuğun dünyasına girmeye başlar. Minyatür oyuncaklar ilgisini çeker, ebeveyni taklit ederek bunlarla oynar.

Üç yaş dönemi çocuğun yaratıcılığının gelişmesi açısından önemlidir. Kum, hamur vb. malzemeler ile oynanan oyunlar çocuğun hem motor gelişimine katkı sağlar hem de hayal dünyasını genişletir.

Üç ve altı yaş arasındaki dönem çocuğun kişiliğinin gelişmeye başladığı dönemdir. Seçilen kitaplar, oynanan oyunlar, çocuğun izlediği içerikler çocuğun gelişimine uygun olmalıdır. Çocuğunuzu ne kadar farklı kaynaktan beslerseniz, kişiliğini de bir o kadar zenginleştirmiş olursunuz. Bu yaş grubuna keşfetmeye yönelik evcilik oyunları, mutfak ve doktor muayene aletleri, sayı ve resim eşleştirme oyunları uygundur. Bunun dışında, üç tekerlekli bisikletle binme, top oynama da bu dönemde çocuğunuzun ilgisini çeken diğer aktivitelerdendir.

Okul dönemi ise çocuğun bilişsel gelişiminin zenginleştiği bir dönemdir. Yap-boz oyunları, üç boyutlu maketler, grup halinde oynanan oyunlar tercih edilebilir. Aynı zamanda bilgisayar kullanımına dikkat edilmelidir. Çocuğun bilgisayar kullanımı günlük 1-2 saati geçmemelidir. İçerik kontrolü ebeveyn tarafından yapılmalıdır.

Unutulmamalıdır ki, oyun ve oyuncaklar sadece çocuğun gelişimi için önemli olan unsurlar değildir. Çocuk gelişimi esnasında oynadığı oyun ve oyuncaklarla ebeveyni ile bağ kurar. Bu nedenle çocuğunuzla oyun oynarken kurduğunuz iletişim ve takındığınız tavır da son derece önemlidir.

Post a Comment